2020


2020年
1. 原著論文
1.  Shinichi Kuriyama, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Mami Ishikuro,ChizuruYamanaka, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Tomoko Kobayashi, Junichi Sugawara, GenTamiya,Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, ManaKogure,Takumi Hirata, Ichiro Tsuji,  Fuji Nagami,  Nobuo Fuse, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi,ShinichiHiguchi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Noriko Osumi, Keiko Nakayama, Kiyoshi Ito,ShinichiEgawa, Koichi Chida, Eiichi Kodama, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Akito Tsuboi,HiroakiTomita, Yasuyuki Taki, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Naoto Ishii,  Soichi Ogishima,  Satoshi  Mizuno, Takako Takai-Igarashi,  Naoko Minegishi,  Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi,  RitsukoShimizu, Masao Nagasaki, Osamu Tanabe, Seizo Koshiba,  Hiroaki Hashizume, HozumiMotohashi,Teiji Tominaga, Sadayoshi Ito, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Atsushi Shimizu, Jiro Hitomi,MakotoSasaki, Kengo Kinoshita, Hiroshi Tanaka, Tadao Kobayashi, the Tohoku Medical MegabankProjectStudy Group, Shigeo Kure,  Nobuo Yaegashi, and Masayuki Yamamoto.  Cohort Profile:TohokuMedical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree CohortStudy): Rationale, Progress and Perspective.  International Journal of Epidemiology 49:18-19m, 2020 doi: 10.1093/ije/dyz169

2.  Chihiro Oe, Hironori Hayashi, Kazushige Hirata, Kumi Kawaji, Fusako Hashima, Mina Sasano,Maaya Furuichi, Emiko Usui, Makoto Katsumi, Yasuhiko Suzuki, Chie Nakajima, Mitsuo Kaku, EiichiN. Kodama.  Pyrimidine Analogues as a New Class of Gram-Positive Antibiotics, Mainly TargetingThymineless-Death Related Proteins.  ACS Infectious Diseases 6:1490-1500, 2020 doi: 10.1021/acsinfecdis.9b00305

3.  Atsushi Hozawa, Kozo Tanno, Naoki Nakaya1, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, TakumiHirata, Akira Narita, Mana Kogure, Kotaro Nochioka, Ryohei Sasaki, Nobuyuki Takanashi, KotaroOtsuka, Kiyomi Sakata, Shinichi Kuriyama, Masahiro Kikuya, Osamu Tanabe, Junichi Sugawara,Kichiya Suzuki, Yoichi Suzuki, Eiichi N Kodama, Nobuo Fuse, Hideyasu Kiyomoto, Hiroaki Tomita,Akira Uruno, Yohei Hamanaka, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Taku Obara, Tomoko Kobayashi,Kazuyuki Kitatani, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Mamoru Satoh, Hideki Ohmomo, AkitoTsuboi, Shinichi Egawa, Tadashi Ishii, Kiyoshi Ito, Sadayoshi Ito, Yasuyuki Taki, Naoko Minegishi,Naoto Ishii, Masao Nagasaki, Kazuhiko Igarashi, Seizo Koshiba, Ritsuko Shimizu, Gen Tamiya,Keiko Nakayama, Hozumi Motohashi, Jun Yasuda, Atsushi Shimizu, Tsuyoshi Hachiya, Yuh Shiwa,Teiji Tominaga, Hiroshi Tanaka, Kotaro Oyama, Ryoichi Tanaka, Hiroshi Kawame, AkimuneFukushima, Yasushi Ishigaki, Tomoharu Tokutomi, Noriko Osumi, Tadao Kobayashi, Fuji Nagami,Hiroaki Hashizume, Tomohiro Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, RyujinEndo, Satoshi Nishizuka, Ichiro Tsuji, Jiro Hitomi, Motoyuki Nakamura, Kuniaki Ogasawara, NobuoYaegashi, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Akio Sakai, Seiichiro Kobayashi, Kenji Sobue, MakotoSasaki, Masayuki Yamamoto. Study Profile of The Tohoku Medical Megabank Community-BasedCohort Study.Journal of Epidemiology  in press  2020 doi:10.2188/jea.JE20190271

4.Kento Tsukada, Shono Shinki, Akiho Kaneko, Kazuma Murakami, Kazuhiro Irie, MasatoshiMurai, Hideto Miyoshi, Shingo Dan, Kumi Kawaji, Hironori Hayashi, Eiichi N. Kodama, Aki Hori, EmilSalim, Takayuki Kuraishi, Naoya Hirata, Yasunari Kanda & Teigo Asai. Synthetic biology basedconstruction of biological activity-related library of fungal decalin-containing diterpenoid pyrones.Nature Communications11, Article number: 1830, 2020 doi: 10.1038/s41467-020-15664-4

5.Kohsuke Nakagawara, Hironori Hayashi, Kumi Kawaji, Mina Sasano, Eiichi N Kodama.Application of human lymphoid cells for the evaluation of antivirals against human adenovirus type19: Zalcitabine has superior activity compared to cidofovir.Antiviral Chemistry and  Chemotherapy 28:1-5, 2020  doi.org/10.1177/2040206620921319

6.Akito Tsuboi, Hiroyuki Matsui, Naru Shiraishi, Takahisa Murakami, Akihito Otsuki, JunkoKawashima, Tomomi Kiyama, Toru Tamahara, Maki Goto, Shihoko Koyama, Junichi Sugawara,Eiichi N. Kodama, Hirohito Metoki, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Hiroaki Tomita, MasahiroKikuya, Naoko Minegishi, Kichiya Suzuki, Seizo Koshiba, Gen Tamiya, Nobuo Fuse, Yuichi Aoki,Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Tomohiro Nakamura, Mika Sakurai-Yageta, Fuji Nagami,Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Ritsuko Shimizu, Keiichi Sasaki and Masayuki Yamamoto Designand Progress of Oral Health Examinations in the Tohoku Medical Megabank Project.  Tohoku  Journal of Experimental Medicine 251:97-115, 2020 doi: 10.1620/tjem.251.97

7.Yoshitsugu Oikawa; Rumiko Izumi; Masashi Koide; Yoshihiro Hagiwara; Makoto Kanzaki; NaokiSuzuki; Koichi Kikuchi; Tetsuro Matsuhashi; Yukako Akiyama; Mariko Ichijo; Takafumi Toyohara;Takehiro Suzuki; Eikan Mishima; Yasutoshi Akiyama; Eiichi N Kodama; Yoshiaki Ogata; HironoroHayashi; Chitose Suzuki; Masashi Aoki; Eiji Itoi; Ken-ichiro Hayashi; Shigeo Kure; Takaaki Abe.  Mitochondrial dysfunction underlying sporadic inclusion body myositis is ameliorated by themitochondrial homing drug MA-5.  PLOS ONE15:e0231064. doi: 10.1371/journal.pone.0231064.

8.Junichi Sugawara, Mami Ishikuro, Taku Obara, Tomomi Onuma, Keiko Murakami, MasahiroKikuya, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Satoshi Mizuno, Tomoko Kobayashi, Yohei Hamanaka, KichiyaSuzuki, Eiichi Kodama, Naho Tsuchiya, Akira Uruno, Yoichi Suzuki, Osamu Tanabe, HideyasuKiyomoto, Akito Tsuboi, Atsushi Shimizu, Seizo Koshiba, Naoko Minegishi, Soichi Ogishima, GenTamiya, Hirohito Metoki, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Kengo Kinoshita, Shigeo Kurea, NobuoYaegashi, Shinichi Kuriyama, and Masayuki Yamamoto. Maternal Baseline Characteristics andPerinatal Outcomes: the Tohoku Medical Megabank Birth and Three-Generation Cohort Study. Journal of Epidemiology in press  2020, doi.org/10.2188/jea.JE20200338

9.Masashi Sakamoto, Daisuke Sasaki, Yuichi Ono, Yuko Makino, Eiichi N Kodama  Implementationof Evacuation Measures during Natural Disasters under Conditions of the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic based on a Review of Previous Responses to Complex Disasters in Japan.  Progressin Disaster Science8:100127, 2020 doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100127

10.伊山 聡子、前田 ひとみ、松本 智晴、南家 貴美代、児玉 栄一 災害時の業務継続に向けて取り組むべき対策 ─ 熊本地震による病院被害と診療体制への影響の分析 ─  Necessary Measures forContinuing Medical Treatment after an Earthquake: Analysis of Damage to Hospitals and Impact onMedical Treatment following the 2016 Kumamoto Earthquake 日本看護研究学会雑誌 43 (4):769-777  doi:10.15065/jjsnr.20200226084


2. 総説
1. 富田博秋、佐藤博俊、角藤芳久、國井泰人、佐久間篤、牧野祐子、児玉栄一、徳田浩一、鈴木陽、吉田眞紀子、賀来満夫、押谷 仁、小坂健 宮城県精神科医療機関新型コロナウイルス感染症対策ネットワークにおける対策指針策定の経緯と意義    コロナ禍が精神医療にもたらした教訓 日本精神科病院協会雑誌 39:771-776、2020

3. 学会発表
1. とてもできませんでした。

4.著書
児玉栄一 総論:抗ウイルス剤(30章)、各論:抗HIV薬(逆転写酵素阻害剤・インテグラーゼ阻害剤・プロテアーゼ阻害剤・その他の阻害剤)、抗HBV薬、抗HCV薬 エース薬理学 南山堂 金井好克(監修)安西尚彦・安藤仁・浅井聰(編集)東京253-262、2020

1. プレスリリース
 1. 新聞報道: 夕刊フジ
 2. TV放映: 関西テレビ・ミント! 5月 7月6日
 3. NHK仙台: ごじだっちゃ 4月1日、5月7日
 4. FM仙台: 東北大学防災UPDATES! 5月3日、17日

 5. ドクターサーチみやぎ: 新型コロナウイルスに関して D東北大学病院
   YouTube  2020/04/28 制作者 仙台放送公式チャンネル


2.招待講演関連

 1. New Normalを先導する東北大学 5月29日

 2.    児玉栄一 新型コロナウイルスの知識と対応 
     公立藤田総合病院 感染対策セミナー 2021年2月17日 福島県伊達市
2020.10.5:  論文・学会発表を更新しました
2020.10.1:  新たに林助教が加わりました
2020.7.24:   近日中に論文・学会発表を更新します
   うさぎ小屋更新